Vorto: teni

 1. (transitiva) Malhelpi formoviĝon per fizika kontakto.

  • a. Esti kun la objekto en la manoj, brakoj kaj simile, malhelpante, ke ĝi falu aŭ moviĝu for de la koncerna korpoparto.

   • teni bastonon

   • vi devas teni la kovrilon en la mano

   • ŝi tenis en la brakoj ĵusnaskitan infaneton

   • reaperis, tenante en sia buŝo grandan monujon

   • objekton unu fojon kaptitan tenis forte per centoj da malgrandaj brakoj

   • la koboldo kaptis la mirindan libron kaj tenis ĝin forte per ambaŭ manoj

   • li tenis inter la fingroj malgrandan rozokoloran paperon

  • b. Teni ion, ligitan al la koncerna objekto kaj malhelpantan, ke ĝi moviĝu for de oni.

   • li plu ne bezonis tenadi la pupon , ĝi povis mem danci

   • teni per feraj ligiloj

  • c. Peri la agon de iu, kiu tenas aŭ tenas.

   • Via mano min kondukos, kaj Via dekstra mano min tenos

   • ŝiaj fingroj tenas la ŝpinturnilon

  • ĉ. Teni (, , ) korpoparton de tiu, por zorge malhelpi foriron, falon, aŭ por montri intimecon.

   • teni infanon per la mano, sur la genuoj

   • teni bovon je la kornoj

   • teni je la piedoj

   • teni per rubando, ligita ĉirkaŭ unu el ĝiaj piedetoj

   • Kant amis la hundeton, sed prefere tamen tenus ĉe la mano fileton

 2. (transitiva) (figure) Restigi.

  • Rimarko: Egale bonaj estas «teni la kapon rekte» aŭ «rekta», «teni ion sekrete» aŭ «sekreta»: la adverbo estas maniera adjekto kaj la adjektivo estas objekta predikativo. Tamen, se temas pri participo, la adverbaj formoj estas evitindaj, kvankam klasikaj, ĉar ilia uzo kiel maniera adjekto ne estas kutima. Aperas do risko kompreni, ke temas pri participa propozicio, kio kondukus al tute alia senco, ĉar la subjekto de la participo devas esti tiu de la ĉefa verbo, ne ĝia objekto.

  • a. Restigi en iu loko aŭ stato, malhelpante ties foriron, liberiĝon.

   • teni iun en malliberejo

   • lia fianĉiĝo tenas lin malproksime de ĉiuj diboĉaĵoj

   • la ŝnuroj de lia peko lin tenos

   • la febro tenas lin

   • lia promeso tenas lin

   • mi estas tenata de miaj okupoj

  • b. Metinte tion en iun lokon, restigi ĝin tie, malhelpante, ke iu ĝin forprenu, aŭ ke ĝi kvazaŭ meminiciate foriru.

   • teni cigarojn en ĉambro, en skatoleto

   • nuntempe tiu ebleco estas tenata en malvastaj limoj

   • Gordens, kun la manoj en la pantalonpoŝoj, tenis la rigardon demande sur la verkisto

   • sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu

   • sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas

   • la glaseto kun la blukolora ligna piedo ne dronis, la ligna ŝtipo tenis ĝin supre

  • c. Restigi en ia pozicio.

   • teni la manojn laŭlonge de la kruroj

   • teni la piedojn sur benketo

   • teni la okulojn en streĉo

   • mi tenis mian langon en la buŝo , per lipoj kunkudritaj

   • kiu langon ne tenas , mem sin malbenas

   • teni la kapon tre alte

   • teni rekte la kapon

   • alte teni siajn okulojn kaj levi siajn palpebrojn

   • malvirtulo tenas sian vizaĝon arogante

   • teni la manojn eltirite en la aero , la orelojn streĉite , la okulojn malfermite

   • teni la okulojn nefermitaj , la bekon fermita

  • ĉ. Zorgi, ke iu aŭ io restu en ia stato.

   • teni la amason en spirita sklaveco

   • teni la landon en malĝojo

   • amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore

   • tenata en honoro, kiel maljuna avo

   • kanti pri ĉio, kio estas tenata kaŝite tie malantaŭ seruro kaj riglilo

   • vi devas teni la ĉambron en bona ordo

   • teni en bona stato

   • bonstato estis sentebla en la domo kaj ĉio estis bone tenata

   • oni tenas preta kolekton da tute intence fabrikitaj skribaĵoj

   • pli longe ol ĝis morgaŭ matene mi ĉiel ne povas teni ilin en provizora aresto

   • teni iun antaŭ la okuloj

  • d. Zorgi, ke tio restu senŝanĝa, ne perdiĝu.

   • teni ion en la kapo

   • teni sekreton

   • obstine teni sian opinion

   • la memoro ne bone tenadis la vortojn

   • teni memoron pri io

   • teni fidelecon al iu

   • teni sian promeson

   • teni la vorton

   • tenu forte la instruon kaj ne forlasu ĝin, konservu ĝin

   • konservu prudenton kaj via buŝo tenu scion

   • dube estas, ĉu tiuj neologismoj tenos la vivon

   • li scias konstante teni la atenton de la leganto

 3. (transitiva) (figure) Havi en sia povo.

  • a. Havi moralan povon super iu, ekz-e kiel gepatroj super la gefiloj.

   • ili devus teni min pli severe, pensis Inger, ili devus elpeli el mi miajn malbonajn inklinojn

   • mi devas esti maldelikata kaj severa, se mi volas teni en ordo miajn filojn

   • teni iun per fera mano

   • se ili estintus tiel lertaj, ke ili lasintus al mi ian lumeton de espero, ili ĉiam ankoraŭ tenus min per tio

  • b. Mastrumi, funkciigi, regi.

   • teni butikon, negocon, oficejon

   • teni la regstangojn de afero

   • la lernejoj estas tenataj je la kalkulo de la komunumo

   • teni oficon

   • librotenado

   • meze de tiom da riĉaĵoj, kiel teni fidelan registron de ili?

   • teni kunvenon

   • la sorto kaj la volo eterne inter si batalon tenas

  • c. Esti ies labor- aŭ nutro-donanto.

   • teni serviston

   • komence ŝi tenis por guvernantinon

   • ili povus eĉ teni paron da ĉevaloj

   • teni amdonantinon, aŭtomobilon

   • mi ne povas teni vin ĉi tie, kiam mi havos ĉirkaŭ mi familian rondon

En aliaj lingvoj

  • La angla: hold
  • La belorusa: трымаць
  • La ĉeĥa: držet, mít, nechat si, nést, podržet, udržovat, zachovat
  • La franca: tenir (tr.), conserver (détenir, garder), détenir, entretenir (à ses frais), maintenir (conserver), garder (conserver)
  • La hispana: retener, mantener, conservar
  • La hungara: tart, fog, tárol
  • La itala: tenere
  • La kurda: pê girtin, tepiş, derdest kirin
  • La nederlanda: houden, vasthouden
  • La pola: trzymać
  • La portugala: segurar, sustentar, ter, manter, conservar, guardar
  • La rusa: держать
  • La slovaka: držať, udržiavať, zachovať
    • a. La germana: halten
    •     Volapuko: kipön
    • b. La germana: festhalten
    • c. La germana: halten
    • ĉ. La germana: stützen
  • La nederlanda: houden, vasthouden
  • La pola: trzymać, przytrzymywać, zatrzymywać
    • a. La germana: festhalten, zurückhalten
    • b. La germana: haben
    • c. La germana: halten
    • ĉ. La germana: halten, in einem Zustand erhalten
    • d. La germana: behalten
    • a. La germana: anhalten
    •     La nederlanda: domineren, overheersen
    •     La pola: trzymać, utrzymywać
    • b. La germana: betreiben
    •     La nederlanda: houden, beheren
    •     La pola: utrzymywać, prowadzić, zarządzać
    • c. La germana: halten (sich)
    •     La nederlanda: op na houden, onderhouden, in dienst hebben
    •     La pola: trzymać, utrzymywać