Vorto: sur

 1. Prepozicio; uzate kun nominativo indikas fizikan aŭ metaforan pozicion, karakterizatan per kontakto de ekstere, kaj precipe de supre; pli speciale.

  • a. (Kun nominativo:) Prepozicio indikanta pozicion de aĵo aŭ ulo rilate al iu alia (kiun la prepozicio enkondukas), kiu estas pli malalte kaj ĝin tuŝas.

   • sur la tero kuŝas ŝtono

   • sidi sur seĝo, sur altaĵo

   • ripozi sur kuŝejo

   • teni la piedojn sur benketo

   • meti la botelojn prete sur la tablo

   • sur ĉevalo de najbaro la ŝarĝo ne pezas

   • bastoneto, sur kiu oni tenas plumon por skribado estas plumingo

   • havi sur si ĉifonaĵojn

   • eĉ unu polveron vi ne trovos sur lia vesto

   • la pordo turniĝas sur sia hoko

   • sur la sojlo

   • vi estas la plej feliĉa homo sur la tero

   • pakaĵo mia estas sur la ŝipo

   • la pastro bruligu tion sur la altaro

   • spikoj rostitaj sur fajro

   • sur kruta ŝtuparo li levis sin al la tegmento

   • kiu estis sur la fundo de tiu koro?

   • mizero sur mizero

  • b. (Kun nominativo:) Prepozicio indikanta surfacon (supran aŭ alian) de objekto, realan aŭ ŝajnan, kiu estas loko kie io aperas, videblas aŭ okazas.

   • sur la ĉielo staras la bela suno

   • la suno hele lumis sur la serena ĉielo

   • sur la horizonto

   • sur lia vizaĝo mi vidis ĝojan rideton

   • ankoraŭ ĉiam nuboj sur la frunto

   • pentraĵo pendas sur muro

   • sur salikoj ni pendigis niajn harpojn

   • skribi sur papero

   • floroj broditaj sur glata fono

  • c. (Kun nominativo:) Prepozicio indikanta supraĵon de loko nefermita, senkonstrua aŭ senkovra, kie okazas la priparolata ago.

   • pasi sur la placo

   • sur tiuj herboriĉaj kampoj paŝtas sin brutaroj

   • sur la korto staras koko

   • Knut staris sur la bazaro kun la tornistro sur la dorso

   • promenante sur la strato mi falis

   • sur la bordo de la maro staris amaso da homoj

   • ili loĝas, vojaĝas sur la kamparo

   • mi ĉesigos en la urboj de Judujo kaj sur la stratoj de Jeruzalem la sonojn de ĝojo

   • mi loĝas sur la strato X

   • mi irigos vin sur rekta vojstreko

   • tiuj provoj estis fonditaj sur naiva espero

  • ĉ. (Kun nominativo:) Prepozicio, indikanta lokon de io ĝenerale.

   • sur la dekstra flanko

   • sur la flanko de sunleviĝo

   • li tie falis kaj mortis sur la sama loko

   • se mi estus sur ŝia loko, mi ne farus tion

   • li havas la kapon sur ĝusta loko

   • sur ĉiu loko estas la okuloj de Dio

   • sur ĉiu paŝo ni renkontis barojn

   • la vorto estis preta sur miaj lipoj

   • bonkora instruo estas sur ŝia lango

  • d. (Kun nominativo:) Prepozicio, enkondukanta komplementon kiu indikas portanton, posedanton aŭ suferanton de efiko, influo aŭ eco.

   • beno estas sur lia kapo

   • Mia spirito estas sur vi

   • li portis sur si la pekon de multaj

 2. Prepozicio; uzate kun akuzativo, indikas direkton per finpozicio, t.e. fizikan aŭ metaforan supraĵon, kien io moviĝas, celas, strebas, efikas.

  • a. (Kun akuzativo:) Indikas lokon, sur kiu situas la celo aŭ finpozicio de la movo.

   • ŝi ĵetis en la koton la panon por paŝi sur ĝin kaj transiri kun sekaj piedoj

   • aliaj funebrantaj gastoj prenis ilin sur sian veturilon

   • malsupreniri sur la korton

   • tra la fenestro la vaporo iras sur la korton

   • senviva li falis sur la teron

   • meti sin sur la genuojn

   • ŝia kapo tiel flamis kaj la brusto tiel doloris, ke ŝi falis sur seĝon, ĉirkaŭprenis per la manplatoj la frunton kaj diris al si: mi ne povas!

   • li rigardis la pepantajn birdojn, kiuj vigle saltadis de branĉo sur branĉon

  • b. (Kun akuzativo:) Indikas tion, sur kion efikas, celas, trafas la ago.

   • al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu

   • trafis falĉilo sur ŝtonon

   • brogita eĉ sur akvon blovas

   • li rigardis sur mian vizaĝon

   • direkti sian rigardon sur iun

   • la forĝisto blovas fajron sur karboj

   • mi metos sur min zibelan pelton

   • verŝi akvon sur florojn

   • li rigardas malsupren sur la kampon

   • rigardi sur la maron kaj sur la multajn ŝipojn

   • ili sin ĵetis kvinope sur min

   • ĵeti sin sur la kolon de iu

   • la malamiko etendis siajn manojn sur ĉiujn ŝiajn grandvaloraĵojn

   • Inger metis sur sin sian plej bonan veston kaj siajn novajn ŝuojn

  • c. (Kun akuzativo:) Prepozicio indikanta movon kies celo estas loko nefermita, senkonstrua aŭ senkovra (komparu sur).

   • fine li tamen rimarkis nefermitan pordeton kaj venis tra ĝi sur nian Novan Bazaron

   • bela dometo kun ses frontaj fenestroj, elirantaj sur rondoforman herbotapiŝe kovritan korton

  • ĉ. (Kun akuzativo:) Prepozicio, enkondukanta komplementon kiu indikas ricevanton, trafaton, akceptanton de efiko, influo aŭ ago.

   • nenia homo per siaj privataj falsaj paŝoj povas havi ian influon sur ĝian sorton

   • honestaj homoj, kiuj prenis sur sin la malgrandan laboron efektive konatiĝi kun ĝi

   • sur vin falas la malbeno

   • mi prenus sur min la respondecon

   • ŝi prenis sur sin la formon de malriĉa virino

   • havi influon sur iun, sur ion (influi)

   • sur la danan tronon mi havas rajton

   • la reĝo ne metis atenton sur la raporton de la komisio

En aliaj lingvoj

  • La angla: on
  • La belorusa: на
  • La ĉeĥa: na
  • La franca: sur
  • La germana: auf
  • La hispana: sobre
  • La hungara: -on, -en, -ön
  • La indonezia: ke atas
  • La itala: su
  • La nederlanda: op
  • La rusa: на
  • La slovaka: na
  • La sveda: på
  • Tokipono: lon
  • Volapuko: su
  • La angla: onto
  • La hungara: -ra, -re
  • La kataluna: sobre [en, a]