Vorto: super

 1. Prepozicio montranta.

 2. Lokon pli altan ol la indikita per la dependa vorto.

  • la suno estas ankoraŭ super la horizonto

  • super la tero sin trovas aero

  • mi donis pluvon super iu urbo kaj ne alia

  • unu fenestreto, malfermiĝanta super la tegmento, donis ne sufiĉan lumon

  • tenante la manojn super la okuloj li rigardadis

  • saliko staras super la rivero

  • la termometro montras du gradojn super la nulo

  • niaj kapoj en la daŭro de tutaj horoj estis klinitaj super la laboro

  • Josef kisis siajn fratojn kaj ploris super ili

  • li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj

  • levu standardon super la popoloj

  • flugilojn viajn super mi etendu

  • lia okulo vagadis super la bela ĉirkaŭaĵo

  • la vespera ombro etendiĝas super la kamparo

  • Rimarko: Pri uzo de super kun akuzativo, vidu al super, super...-n.

 3. Pozicion de io aŭ iu, kies forto, grado aŭ rango estas pli alta ol tiu de alia.

  • tio estas super ĉiuj homaj fortoj, super mia povo

  • kaj oni metis super ilin laborestrojn, por premi ilin per malfacilaj laboroj

  • ni devas meti nian komunan celon super ĉiuj forgesindaj disputoj

  • vi devas suprenlevi vin super tiuj malprofundaj babiloj

  • kiam insistis super li liaj servantoj, li obeis ilian voĉon

  • ne konvenas al sklavo regi super princoj

  • vi havas super mi senliman potencon

  • havi monopolon super la merkato

  • vi volas havi Davidon kiel reĝon super vi

  • super la trezoroj de la reĝo estis Azmavet

  • la generalo estas super la kolonelo

  • kampulo volas leviĝi super sian staton

 4. Staton de iu, kies atento direktiĝas al ia laboro.

  • la trompantoj laboradis super la malplenaj teksiloj

  • li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto

  • ŝi sidis super peco da tolo, kiun ŝi kudris diligente

  • kiam ajn oni venas, li ĉiam sidas super laboro

  • li laboris energie super la projekto de lingvo internacia

  • laboru ankaŭ iom super la muziko

  • laborante super mi mem mi kompletigus miajn sciojn

  • mediti super io

En aliaj lingvoj

  • La ĉeĥa: super, supr
  • La franca: au-dessus de
  • La hispana: arriba
  • La hungara: felett, fölött
  • La slovaka: super
  • La angla: above, over
  • La germana: über
  • La hispana: sobre (sin contacto)
  • La malaja: atas
  • La nederlanda: boven
  • La rusa: над
  • La germana: über
  • La hispana: por encima de (en rango, grado...)
  • La nederlanda: boven
  • La rusa: над, сверх
  • La germana: über
  • La rusa: над