Vorto: je

 1. Komuna prepozicio, kies senco estas nedifinita kaj kiun oni povas uzi, kiam la senco ne montras klare, kia prepozicio konvenas. Oni tamen uzu ĝin kiel eble plej malofte, kaj preskaŭ nur en la sekvantaj okazoj.

 2. Antaŭ la komplemento de adjektivo.

  • mia vivo estas plena je zorgoj

  • malsana je la brusto

  • kapabla je ĉio

  • mi esperas, ke nia trupo estas sufiĉe libera je tiuj mankoj

  • mi ne estas inda je tiu honoro

  • riĉa je brutoj

  • avida je gloro

  • graveda je filo

 3. Antaŭ la nerekta komplemento de verbo, precipe kiam tiu verbo havas jam rektan komplementon.

  • li kulpigis sian kamaradon je tiu friponaĵo

  • bone estas se vi tenos vin je unu afero

  • la ŝiprompiĝulo tenas sin je tabulo

  • la reĝo vetis kun li je ses berberaj ĉevaloj

  • estas bone konsenti je tiu ĉi provo

  • ĉu vi ne kompatas je maljuna servisto?

  • mi ne kalkulis je tiu malhelpo

  • ili troviĝas senigitaj je ĉio kara al si

  • kredi je Dio

  • jen je kio mi persistas

  • malpacinte kun sia edzino, li eksedziĝis je ŝi

  • koniĝinte je tiu nobla homo, mi tuj amikiĝis je li

  • la avo mortis je ia nekomprenebla malsano

  • la libristo estis okupita je enskribado de ciferoj kaj notoj en grandan libron

  • malsaniĝi je la lepro

  • konsisti je, ludi je, atenti je, kompari je kontentiĝi je, sininteresi je

  • partopreni je

  • mi ridas je lia naiveco

  • la pozon duonkuŝan ŝi ŝanĝis je pozo sida

 4. Antaŭ la objekta komplemento de substantivo el verba deveno.

  • havi rajton je io

  • la akcepto je la kongresanoj okazis en la universitatejo

  • dum atendo je la pramo ili promenis

 5. Antaŭ cirkonstanca komplemento de tempo, mezuro kc.

  • je la tria (horo)

  • je l' mateno

  • je la lasta fojo

  • je kioma horo foriras la vagonaro?

  • la abono finiĝas je la fino de julio

  • muro alta je kvin metroj

  • vi estas certe je duono da kapo pli alta ol mi

  • mi estas je unu jaro pli juna ol vi

  • la kanalo havas longon je 10 kilometroj

  • preni iun per la mano, je la kolo

  • je unu vespero la alilandulo sidis sur sia balkono

  • ŝi retiriĝis je kelke da paŝoj

  • je kiu prezo vi havas ĉambron?

  • ili ne volis aĉeti je kredito

  • la unuaj neĝflokoj dense falas teren je (kun) grandega ĝojo de la junularo

  • junuloj ofte suferas je (pro) absoluta manko de singardo

  • Ezopo vestiĝis je (per) sako

  • li disŝiris la vestojn je pecoj (en pecojn)

  • li ekdormis je eterne

En aliaj lingvoj

  • La angla: indefinite preposition
  • La ĉeĥa: na, o, předložka neurčitého významu, v, za (předložka neurčitých vztahů)
  • La franca: de, à
  • La germana: je, an, von
  • La hispana: a, de
  • La itala: a (prep.), di
  • La kataluna: a
  • La malaja: pada
  • La okcitana: a
  • La portugala: a (prep.), em (prep.)
  • La rusa: в, на, (предлог с неопределённым значением)
  • La slovaka: predložka neurčitého významu
  • La sveda: av, på, till
  • Tokipono: lon
  • La angla: of, with, in
  • La angla: of, at, for, in, on, from, with, about, over, by
  • La angla: to, at, of, for, on
  • La angla: at, in, by, from