Vorto: en

 1. Prepozicio; uzate kun nominativo, indikas fizikan aŭ abstraktan lokon, staton aŭ cirkonstancon, kie io estas.

  • a. (Kun nominativo:) Indikas la lokon, interne de kiu io aŭ iu estas, kie io okazas.

   • mia onklo loĝas en Berlino

   • mi sentas min sana kiel fiŝo en akvo

   • mia koro tremas en mi

   • en malproksimeco oni ekvidis bluajn montojn

   • la infano kuris en la korto

   • la suno rebrilas en la klara akvo

   • mia amo restas ĉiam en la limoj de la infana devo

   • en la lingvo Esperanto ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo

   • en tiu propono kuŝas la solvo de la problemo

  • b. (Kun nominativo:) Indikas la tempoparton, ene de kiu okazas (aŭ okazis, aŭ okazos) la ago.

   • mi parolos al vi en tempo pli oportuna

   • en la tago, kiam mi unue ekvidis ŝin, mi ŝin ekamis

   • en la venonta jaro, mi vizitos Germanujon

  • c. (Kun nominativo:) Indikas kiom da tempo daŭris aŭ daŭros la ago ĝis sia plena plenumiĝo.

   • Mi povas detrui la sanktejon de Dio, kaj rekonstrui ĝin en la daŭro de tri tagoj

   • en unu vespero, mi ĉion verkis; 3:6

   • en la daŭro de unu monato aŭ du mi trovus la vojojn en Labirinto

  • ĉ. (Kun nominativo:) Indikas la staton de objekto.

   • danĝere estas lasi lin plu en tia libereco

   • la forto grandiĝas en premateco

   • mi vagis en granda mizero

   • ili estis en granda nombro

   • lernigu la manieron, en kiu oni devas vivi inter ĝentilaj personoj

   • paroli en alia maniero

   • kien vi iras en tia izoleco?

   • en granda kolero

   • en konsento

   • en akompano kun iu

   • mia pulso en takto batas

   • en longaj girlandoj pendis mirindaj kreskaĵoj

   • puntoj kaj bantrozetoj kuniĝis en mirinda bonordigita senordeco

  • d. (Kun nominativo:) Indikas cirkonstancon karakterizantan la agon.

   • li kuris malsupren en (per) kelkaj saltoj

   • vi manĝos vian panon en (ĉe) la ŝvito de via frunto

   • en liaj okuloj

   • disflugiĝi kiel polvo en vento

   • morti en turmentoj

   • en la nomo de

   • ŝiaj haroj estis kunvolvitaj en pezaj plektoj

 2. Prepozicio; uzate kun akuzativo, indikas direkton per finpunkto, t.e. fizikan aŭ abstraktan lokon, situacion aŭ staton, internen de kiu io aŭ iu moviĝas, celas, strebas, evoluas.

  • a. (Kun akuzativo:) Indikas lokon, en kiu situas la celo aŭ finpunkto.

   • la birdo flugas en la ĉambron (= ĝi estas ekster la ĉambro kaj flugas nun en ĝin)

   • iri en teatron

   • «Vi devas nepre veturi en banlokon!» diris la ombro

   • la infano kuris en la korton

   • morgaŭ mi veturos Parizon (aŭ en Parizon)

   • eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas

   • meti ion en sian poŝon

   • ĵeti en sakon

   • sablero falis en mian okulon

   • skribi en libron

   • mi malfermas la pordon en la dormoĉambron

  • b. (Kun akuzativo:) Indikas la finan staton, situacion kaj tiel plu de evoluo, aliiĝo, ŝanĝo.

   • fendi ŝtipon en du partojn

   • li rompis la vazon en pecetojn

   • la fumo longiĝis en mirindajn fantomojn

   • kunpremi la manon en pugnon

   • traduki libron en alian lingvon

   • la lando estis dividata en naŭ provincojn

   • miloj da voĉoj kunfandiĝis en grandegan harmonion

   • la glacio forgutis en brilajn larmojn

   • la milito kondukis multajn en mizeron

   • lia malkaŝemeco aliformiĝis en arogantecon

En aliaj lingvoj

  • La angla: in
  • La ĉeĥa: do, na, v, ve
  • La germana: in, im
  • La hebrea: ב-
  • La hispana: en
  • La kataluna: a
  • La okcitana: a
  • La pola: w
  • La portugala: em, dentro de
  • La rusa: в
  • La slovaka: na, vo, za
    • a. La hebrea: בתוך
    • b. La rusa: за
  • La angla: into
  • La pola: w
  • La slovaka: do
    • a. La hebrea: לתוך
    • b. La hebrea: ל-