Vorto: el

 1. Prepozicio montranta.

 2. La limigitan spacon aŭ la objekton, de kies interno io sin movas eksteren.

  • mia patrino forpelis min el la domo

  • eliri el la urbo

  • flago pendis el la fenestro

  • depost lia reveno el Hispanujo

  • vi prenos edzinon por mia filo el tie

  • atakoj de la nomadoj el la dezerto

  • ni bezonas krudaĵojn el eksterlando

  • inter la fremduloj estis unu kantisto el nordo

  • ne gutas mielo el la ĉielo

  • li ŝtelis juvelojn el la trezorejo

  • tiri el kesto

  • ĉerpi el puto

  • trinki el glaso

  • li legis [...] el malnova historia libro

  • forstreki el teksto

  • per tio li estis iom skuita el siaj revoj

  • letero sendita el tre malproksime

  • l' animo via brilas el l' okuloj

  • la lipoj ridetadis el (kontrastante kun) la nigra barbo

  • la steloj eklumis el la klara etero

  • el sub la kanapo la muso kuris sub la liton

  • elirigi iun el sub la jugo

  • belaj rakontoj el trans la montoj

  • eliris fajro el antaŭ la Eternulo

  • Jehoŝeba forkondukis lin el inter la filoj de la reĝo

  • la Eternulo parolis el meze de la fajro

 3. La antaŭan staton de io, kio ŝanĝiĝis kaj aliiĝis.

  • ĉiuj fariĝis el polvo kaj refariĝos polvo

  • ili forĝos el siaj glavoj plugilojn

  • veki el dormo

  • tiri, eliri el embaraso

  • eksiĝi el la servo

  • levi sin el mizera situacio

  • ŝiri el iluzio

  • el la neceseco oni devas fari virton

  • sendube via gloramo faras por vi el Danujo malliberejon

  • kio fariĝis el vi?

 4. La abstraktan originon, la kaŭzon de sento aŭ ideo, la bazon de rezono.

  • rakonto el la Biblio

  • vortoj el la Fundamento

  • monumento el la antikva tempo

  • sciiĝi el la gazetaro

  • mi ne scias el kia kaŭzo...

  • el kaŭzo nekompleta ne povas naskiĝi sekvaĵo kompleta

  • tio fariĝis el simpla senhelpa neceseco kaj ne el ia lingva leĝeco

  • fari ion el simpla kaprico

  • krii el la tuta gorĝo

  • ami, bedaŭri el tuta koro

  • ni el tio vidas, konkludas, ke

  • el tiu reformo rezultis, ke

  • el la dirita regulo sekvas, ke

  • ili vivadis el ŝparo

  • li tion desegnis el la memoro

  • mi donos al vi pocentan profiton el la vendado

  • traduki el la latina lingvo

 5. La aron, kies unu eron oni tiras aŭ abstraktas; la devenon de parto apartigita de la tuto.

  • unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi

  • unu el ili

  • la plej fortaj el ĉiuj

  • kelkaj el la ĉefoj

  • restis iom el la viando

  • doni al iu el sia pano

  • la ĉefa el la devoj estas fari malbonon al neniu

  • de tie oni ĝuas vidaĵon el la plej kuriozaj

  • tio estas la lastaĵo el nia havo

  • ŝi kantas plej bone el ĉiuj

  • el du malbonaĵoj elektu la malpli grandan

  • miaj kolegoj el la oficejo

  • ŝi timas perdi la klientaron el la honorindaj sferoj

  • kolektiĝis al li el la Izraelidoj granda amaso

 6. La materialon, kiu konsistigas ion; la erojn de tuto.

  • ili ne ĉiam estas faritaj el tolo

  • kolzono el perloj

  • statuoj el marmoro

  • mantelo el nigra veluro

  • manĝo el verdaĵo

  • pudingo el pomoj

  • domo el brikoj

  • vesto el flanelo

  • tegmento el verdaj folioj

  • plekti kronon el asperuloj , el blankaj lilioj , el dornoj

  • vortaro el ĉirkaŭ mil vortoj

  • haremo el dek virinoj

  • nia urbo havas pasinton el gloro

  • mia ĝojo estis kovrata de malhela vualo el malgajeco

  • la tuta trezoro el scienco amasigita de la homaro

  • heredaĵo el tradicioj

  • miksaĵo el timo kaj respekto

  • aro el eminentaj personoj (da)

  • la verko konsistas el kvin partoj

En aliaj lingvoj

  • La ĉeĥa: z, ze
  • La franca: de
  • La germana: aus, aus... heraus, von (i.S.v. "aus einer größeren Anzahl")
  • La hebrea: מ-
  • La hispana: de
  • La portugala: de, dentre
  • La rusa: из
  • La slovaka: z, zo
  • Volapuko: se
  • La pola: z, ze, od
  • La pola: z, ze
  • La hebrea: מתוך
  • La pola: z, ze
  • La hebrea: מבין
  • La pola: z, ze
  • La pola: z, ze