Vorto: -ot

 1. Sufikso de pasiva participo prezentas agon aŭ staton de ĝia objekto antaŭ la ago, t.e. la ago ankoraŭ ne komenciĝis en la priparolata momento.

  • homo, kiun oni devas juĝi, estas juĝoto

  • la manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero

  • mi prenis sur min pretigi tiun ĉi parton, kiu estis eldonota poste kune kun la partoj en la aliaj kvar lingvoj

  • donu al mi posedotan lokon

  • la alportitaĵo estis sufiĉa por la tuta farota laboro, kaj eĉ superflua

  • liaj filoj eniru kaj starigu ilin ĉiun ĉe lia servo kaj ĉe lia portotaĵo

  • malsata pantero ne manĝas la propran korpon, sed svingante la voston kaj alpremante la orelojn serĉas ĉirkaŭ si la atakoton

  • ili prenis al si la manĝotaĵon de la popolo

  • la Izraelidoj alkondukadu siajn buĉotojn, kiujn ili volas buĉi sur la kampo

En aliaj lingvoj

  • Ido: -ot