Vorto: -em

 1. Sufikso montranta inklinon aŭ tendencon al io.

  • Rimarko: La adjektiva finaĵo a kaj la sufikso ec donas al la sufikso em la sencon de daŭra aŭ kutima inklino: kolerema; ŝparema; nelaciĝema spirito; kiel rapidemaj bildoj de magia lanterno; ŝi forpuŝadis tiujn dubojn de si kiel ion tro altrudiĝeman, tro pezan por ŝiaj fortoj; kredemeco. Male la simpla substantiva finaĵo o prefere donas al em la sencon de nedaŭra, pasanta inklino: senti dormemon, vomemon.

 2. Inklino manifestiĝanta kiel deziro aŭ volo.

  • laborema, manĝema

  • purema

  • verema

  • muzikema

  • Rimarko: Kun adjektiva aŭ substantiva radiko oni povas neprigi la volatecon anstataŭigante la sufikson em per la sufikse uzata radiko am: verama, gastama, glorama.

 3. Inklino ekstervola, tendenco, kapablo fortigita per naturaj aŭ akiritaj ecoj, kondiĉoj probabligantaj aŭ faciligantaj koncernan agon aŭ evoluon al koncerna stato.

  • kolerema, babilema, timema

  • malsanema

  • dormema, vomema

  • falsema buŝo; virtema

  • ĉastema

  • ŝparema, malŝparema

  • dogmema

  • altrudiĝema, batalema; singardema

  • ofendiĝema, nekredemeco

  • drinkemulo

 4. Elmetita al io kio kapablas produkti indikitan efikon.

  • mortema, pereema, brulema, erarema, pekema, frakasiĝema

En aliaj lingvoj

  • La germana: -freudig, -begierig, -haft
  • La hungara: vmire hajlamos
  • La portugala: sufixo que indica hábito, propensão, inclinação, tendência para.