background

Vorto: -ad

 1. Sufikso esprimanta ĝenerale la agon kaj uzata por derivi.

  • a. el substantiva radiko por signifi pli malpli daŭran agon faritan per la ilo montrata de la radiko.

   • martelado; telefonado; brosado; kronado; afiŝado

  • b. ĝeneralan kaj abstraktan ideon de la ago esprimata de la radiko: (Komparu );

   • la uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en aliaj lingvoj

   • la uzo de l' artikolo en tiu okazo ne estas korekta

   • oni aŭdis muzikon kaj kantadon

   • la ŝtelado estas via profesio

   • venĝado estas mia metio

   • ĉiuj pozicioj de homa korpo, starado, irado, saltado, kliniĝado al ĉiuj flankoj, grimpado sur ĉiuj muroj, disdonado de salutoj, plenumado de plej diversaj gestoj

   • la natura irado de la aferoj

  • c. longdaŭrecon aŭ ripetiĝon de la ago esprimata de la radiko.

   • lia hieraŭa parolo estis tre bela, sed la tro multa parolado lacigis lin

   • la pafado daŭris tre longe

   • parolado elokventa

   • malriĉigas ne nehavado, sed tro granda dezirado

   • donado de almozoj neniam malriĉigas

  • ĉ. verbojn el verbaj aŭ substantivaj radikoj, por prezenti la agon en sia malvolviĝo kaj insisti pri ties daŭro aŭ ripetiĝo: re-.

   • marteladi

   • vizitadi

   • zorgadi

   • mi saltadis la tutan tagon de loko al loko

   • li kuradis ĝis li falis

   • ĉiun tagon tien venadas multaj fremduloj

   • la unuaj esperantistoj pacience elmetadis sin ne sola al konstanta mokado, sed eĉ al grandaj oferoj

   • kugloj senĉese faladis

   • almoze elpetadi al si panon

   • la mastrino renkontadis lin ĉiam ĝentile

   • mi esperas, ke la esperantistoj nun ofte kunvenados kaj korespondados inter si

En aliaj lingvoj

  • La franca: -age (suffixe d'action), -ation (suffixe d'action)