Vorto: ĝis

  • a. Daŭre kaj haltante je la punkto de la spaco aŭ de la tempo, aŭ je mezuro, kiun la ago atingas, sed ne transpasas aŭ preterpasas.

   • post la vespermanĝo niaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo kaj akompanis ilin ĝis ilia domo

   • li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo

   • tute ruĝa li estas de la kapo ĝis la piedoj

   • li veturis de Berlino ĝis Parizo en fiakro

   • ĝis ĉi tie aliru sed ne plu

   • mi ne forgesos lin ĝis mia morto

   • mi restos ĝis morgaŭ

   • li restas senokupa de mateno ĝis vespero

   • la proceso estas prokrastita ĝis semajno

   • ĝis kiam vi juĝos maljuste kaj privilegios la personojn de malvirtuloj?

   • ĝis antaŭ kelkaj jaroj la japana popolo devis kaŝi sian vizaĝon, kiam la imperiestro pasis

   • ilia kalkulo kreskis en la daŭro de tri tagoj ĝis kelkaj centoj da frankoj

   • kolonoj havis kvar ĝis kvin etaĝojn da alto

   • mi ekstermos de la homo ĝis la bruto

   • de majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo

   • sidi en laboroj ĝis super la oreloj

  • b. Ĝis la momento, en kiu..., ĝis kiam....

   • longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas

   • mi ne kredis al la diroj, ĝis mi venis

   • mi atendos, ĝis venos tempo pli oportuna

   • ili jam ne trankviliĝos tiel longe, ĝis la demando estos solvita

   • ni batalados pro nia ideo, tiel longe ĝis ĝi pli aŭ malpli frue estos plene efektivigita

   • oni ne devas atendi, ĝis la domo renversiĝus

En aliaj lingvoj