Vorto: ĉe

 1. Proksiman lokon, objekton aŭ personon, kun pluraj eblaj sencaj nuancoj laŭ la kunteksto.

  • Rimarko: Pri uzo de ĉe kun akuzativo, vidu al ĉe, ĉe...-n.

  • a. (ĉe rando, flanko de io aŭ iu) En proksimeco de, en ĉirkaŭaĵo de.

   • stari ĉe ies flanko

   • sidiĝis unuj ĉe unu flanko de la akvejo

   • kvin ulnojn ĉe unu flanko kaj kvin ulnojn ĉe la dua flanko

   • laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro

   • la monto Hor, ĉe la limo de la lando Edoma

   • Zebulun loĝos ĉe la bordo de maro

   • al la lokoj ĉe la marbordo de Azio

   • ili insultadis Mian popolon kaj fanfaronadis ĉe ĝiaj limoj

  • b. (ĉe loko kun rando) Ĉe la rando de.

   • kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas

   • grandnombraj kiel la sablo ĉe la maro

   • jen unu virŝafo staras ĉe la rivero

   • vi faros insidon ĉe la urbo

   • malantaŭ la arbaro, ĉe la granda lago, staris malnova kastelo

   • ŝi pensis pri la vikingedzino ĉe la sovaĝa marĉo

  • c. (ĉe objekto kun aparta funkcio) En taŭga pozicio (aŭ mensa dispozicio) por uzi.

   • sidi ĉe la fajro , ĉe la fenestro , ĉe la forno , ĉe la fortepiano , ĉe maŝino , ĉe la tablo , ĉe tajpilo

   • ĉe tablo malplena, babilo ne fluas

   • ĉe la sojlo

   • ŝi staris ĉe la muro senmove kaj mute

   • starigis sian ladbotelon ĉe la muro

   • ok pastroj stariĝis ĉe la teniloj

   • la ĵurnalisto klavumadis ĉe sia portebla terminalo

   • vi trovos ĉe la tombo de Raĥel du homojn

   • vivi kiel ĉe la brusto de Dio

   • suĉulo ĉe la mamo

   • la Kuriero volis sian vicon ĉe la stirilo

   • tiuj, kiuj sidas malfrue ĉe vino

   • ĉe la komparativo oni uzas la konjunkcion ol

  • ĉ. (ĉe okupo) En taŭga pozicio (aŭ mensa dispozicio) por plenumi.

   • la maljunaj geedzoj sidis ĉe sia vespermanĝo

   • restu tajloro ĉe via laboro

   • la Juda knabino, diligenta kaj fidela en sia profesio, staris ĉe sia laboro

  • d. (ĉe persono kun aparta rolo) En taŭga maniero por ricevi la servon de, aŭ provizi la servon al.

   • li insistis ĉe li, ke li prenu , sed tiu ne volis

   • ŝi iris, por klopodi ĉe la reĝo pri sia domo

  • e. (ĉe iu) En la domo, hejmo, loĝejo de.

   • li lasis sian veston ĉe mi

   • ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile

   • konsenti loĝi ĉe iu

   • Jadvinjo tie ĉi jam sentis sin ĉe si

  • f. (ĉe profesiulo, mastro) En la butiko, firmo, metiejo, institucio de.

   • oni aĉetis ĉe la bulkisto spesdekan krakenon

   • ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas

   • ĉe mi ĉi tie laboras junaj homoj

   • mi servis ĉe vi kvar jarojn

   • ĉe ni oni ne kudras alie ol per maŝino

   • li perdas tre bonan oficon de intendanto ĉe sinjoro Sezotris

   • li ricevis de la diablo dum siaj studoj en Toledo ĉe araba magiisto

  • g. (ĉe iuj) En la lando, nacio de.

   • ĉe ni ne vivas venenaj bestoj

   • ĉiuj Judoj, kiuj estis ĉe la Moabidoj, ĉe la Amonidoj, ĉe la Edomidoj, kaj en ĉiuj landoj, aŭdis, ke

   • Paŭlo kaj Barnabas rakontis, kiom da signoj kaj mirakloj Dio faris ĉe la nacianoj per ili

  • ĝ. (ĉe iuj) En la medio de, en (hom)grupo el.

   • ĉe la humiluloj estas saĝo

   • ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj

   • ĉe la drinkuloj restis ankoraŭ plej multe da prudento

   • sangotransfuzoj ĉe hemofiliuloj

  • h. (ĉe iu) En la opinio, menso, koro de.

   • esti bone enskribita ĉe iu

   • havi ĉe iu krediton kaj meriton

   • eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino

   • de tio devis kolektiĝi ĉe vi certa provizo da scioj

   • lia voĉo havis grandan valoron ĉe la eldonisto

   • esti en favoro ĉe iu

   • mi ne havas bonan noton ĉe esplorjuĝisto Ŝol

   • nur povas moligi la klaskonscion ĉe laboristoj

  • ĥ. (ĉe iu, io) Ie sur, ie en, sur la korpo de.

   • se ĉe iu elfalis la haroj

   • ringego krevis ĉe la barelo

   • ĉe la imperiestro aperis larmoj en la okuloj

   • la koro eĉ ĉe imperiestro troviĝas sur la maldekstra flanko

  • i. (ĉe parto de ies korpo, aŭ de iu objekto) Ie en la ĉirkaŭaĵo de.

   • li tordorompos ĝian kapon ĉe la nuko

   • kiel maldika ŝi estas ĉe la koksoj

   • en ligna ingo ĉe la talio

   • monto kovrita de verdaĵo ĉe la malsupro

  • j. (ĉe korpoparto) Per teno de.

   • okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita

   • ĉe la kolo de l' kronprinco

   • Kant amis la hundeton, sed prefere tamen tenus ĉe la mano fileton

  • ĵ. (ĉe verkisto, verkinto) En la verko, skribaĵoj, muziko de.

   • ĉe bonaj aŭtoroj

   • tiajn kompatindajn rim-stumpojn ofte oni renkontas precipe ĉe rusaj poetoj

  • k. (ĉe institucio, aŭ alia loko destinita al publika uzo) En, sur.

   • li estas profesoro ĉe la universitato

   • Daniel mem restis ĉe la kortego de la reĝo

   • antaŭhieraŭ vespere, ĉe la Templo, mi konatiĝis kun junulo kiu nomis sin Jehudo

   • Rudolf renkontas nin ĉe la stacio

   • ĉe la stacidomo

   • polico ĉe la trajnstacio

   • ĉe la taksia haltejo

   • mi loĝas ĉe la strato Krolewska

 2. Okazan cirkonstancon de la ago, kun diversaj sencaj nuancoj laŭ la kunteksto.

  • a. (ĉe okazo) En la tempo de, kiam okazas.

   • ĉe la tagiĝo

   • ĉe la subiro de la suno

   • ĉe malbona vetero

   • ĉe la komenco

   • ĉe lia alveno

   • ĉe la plej malgranda bagatelo

   • ĉe l' freŝa faro

   • ĉe tiu okazo

   • ĉe tio mi vekiĝis kaj ekrigardis, kaj mia sonĝo estis agrabla por mi

   • ĉe tiuj vortoj ŝi gaje faris kapsaluton

   • mi ridos ĉe via malfeliĉo

  • b. (ĉe iu akompana cirkonstanco) Kun akompano de, kun.

   • la laboristinoj laboradis ĉe arta lumo

   • dormi ĉe malfermitaj fenestroj

   • plezuri ĉe muziko

   • ĉe la temperaturoj, aperantaj en patoj , ĉiuj oleoj malkomponiĝas

  • c. (ĉe iu eventuala cirkonstanco) Se realiĝas.

   • ĉe manko de prikonsiliĝo popolo pereas

   • ĉe vesto velura suferas stomako

   • ĉe stomako malsata ne kapricas palato

   • ĉe ekzistado de lingvo internacia, ĉiuj tradukoj estus farataj nur en tiun ĉi lastan

   • ĉe la leĝo granda arbitro en la elekto de vortoj ekzisti ne povas

  • ĉ. (ĉe iu teorie (mal)favora cirkonstanco) Malgraŭ.

   • okazas, ke virtulo pereas ĉe sia virteco

   • ĉe plej granda fido memoru pri perfido

   • eĉ ĉe la plej bona volo mi ne povas alkutimiĝi al tia ideo

   • ĉe tiuj belaj paroloj li donis nenion

En aliaj lingvoj

  • La belorusa: ля, каля, у, за
  • La ĉeĥa: při, u
  • La franca: à, auprès de, autour de, chez, contre, près (prép.), sur
  • La germana: bei, neben, an, zu
  • La hispana: al lado
  • La hungara: -nál, -nél, -kor, ellenére, dacára
  • La nederlanda: bij
  • La norvega: ved
  • La pola: przy, u
  • La portugala: junto de
  • La rusa: у, при
  • La slovaka: pri
  • Tokipono: lon
  • Volapuko: len